Zagrebačka infrastruktura prostornih podataka (ZIPP) je lokalna infrastruktura prostornih podataka koja obuhvaća podatke i informacije gradskih ureda, zavoda i službi, gradskih trgovačkih društava i gradskih ustanova.

Prostorni podaci su podaci o položajno (prostorno) definiranim objektima ili pojavama, čija je prostorna komponenta definirana koordinatama, adresom, brojem katastarske čestice i sl. U užem smislu obuhvaćaju različite vrste karata, planova, katastara, registara, evidencija prostora i dr.

Infrastruktura prostornih podataka obuhvaća područja kao što su metapodaci; skupovi i usluge prostornih podataka; mrežne usluge i tehnologije; sporazume o zajedničkom korištenju, pristupu i uporabi; i mehanizme za koordinaciju i nadzor.

Cilj ZIPP projekta je omogućiti brži pristup podacima, razmjenu podataka, bolje korištenje podataka, uštedu sredstava te razvoj novih prostorno orijentiranih usluga.

 

 

PRONALAŽENJE: