Predali ste zahtjev i zanima Vas u kojoj je fazi njegovo rješavanje. Na ovim stranicama omogućen je uvid u praćenje tijeka rješavanja predmeta.
Podaci su za Gradski ured za katastar i geodetske poslove te za Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode.
Upišite PIN i klasifikacijsku oznaku i dobit ćete popis akata u evidenciji uredskog poslovanja te uvid u status riješenosti predmeta.
 
Upišite PIN: PIN je identifikacijski broj koji ste dobili prilikom predaje zahtjeva na šalteru pisarnice. Ukoliko nemate PIN, a želite pratiti tijek rješavanja zahtjeva putem Interneta, potrebno ga je zatražiti u pisarnici kojoj ste predali zahtjev na rješavanje.
 
 
 
KLASA:  

UP/I

-   /   -   /
  označite ako je klasa UP/I  
    Klasifikacijska oznaka se utvrđuje prilikom evidentiranja prvog akta kojim se osniva predmet. To je oznaka koju ste dobili u pisarnici prilikom evidentiranja Vašeg predmeta.
 
 
   
Broj upita: 116372