uštedite vaše vrijeme i postanite naš online korisnik
Dobrodošli na naš portal elektroničkih usluga kojim želimo pružiti kvalitetno nove servise građanima i poslovnim subjektima. Uvid u podatke javnih registara putem interneta omogućuje Vam da vidite ažurne podatke koje gradska uprava stvara u svom svakodnevnom radu. Taj uvid možete ostvariti u bilo koje vrijeme, iz svog doma ili ureda, bez fizičkog dolaska u ured gradske uprave.

Početne online usluge koje smo omogućili su javne usluge građanima kao što je uvid u podatke katastra zemljišta, prostorni pregled Generalnog urbanističkog plana te osobne usluge kojima se dobivaju informacije o vašoj adresi, biračkom mjestu na kojem glasujete, u kojem matičnom uredu ste upisani u knjigu državljana, maticu rođenih, vjenčanih, te uvid u stanje računa komunalnih naknada i usluga. Ali to je tek početak....

Ovim projektom želimo promovirati prednosti elektroničkog poslovanja i potaknuti cijeli javni sektor i građane na korištenje interneta u svakodnevnom radu i životu. Prednosti uvođenja ovakvih informatičkih rješenja su višestruke, a mogu se svesti na bržu, transparentniju, efikasniju i ne manje važno, jeftiniju uslugu uprave građanima.

Dinamika razvoja i proširivanje usluga koje će se nuditi na ovom portalu u budućnosti, ovisit će o prilagodbi propisa koji reguliraju područje e-poslovanja i o primjeni elektroničkog dokumenta i digitalnog potpisa u praksi.

Voljeli bismo da nas informirate kako ste zadovoljni s ponuđenim uslugama te da nam pošaljete sugestije i prijedloge za nove usluge koje smatrate prioritetnima.
     
     
katastar
 
interaktivna karta
 
matice
 
birači
 
komunalni računi
 
   
anketa  
   
www.zagreb.hr  
     
   
   
pišite nam